infrActorul liber poezionist

n-am nimic cu voi și asta
chiar nu înseamnă nimic
decît aia că sunt liber

lumea e plină de amor sclavagist
și de iluzioniști

politici sau apolitici
atei sau creștini
fiecare salvează doar aparențe

mînca-i-ar tatha de hoți
iar pe noi
lua-ne-ar circul face-ne-ar prinți
și broaște

pe toți

2 comentarii: